Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja stranice www.alibay.ba i usluge


Primjena uvjeta korištenja
Internetska stranica www.alibay.ba je u vlasništvu trgovačkog društva DOPI GRUPA d.o.o. (dalje u tekstu: DOPI GRUPA). DOPI GRUPA omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.alibay.ba koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem DOPI GRUPA web aplikacije za naručivanje ( alibay.ba ) i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.alibay.ba (dalje u tekstu: alibay.ba aplikacija ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.alibay.ba i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem alibay.ba aplikacije bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu alibay.ba aplikacije u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe alibay.ba aplikacije vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem alibay.ba aplikacije ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
DOPI GRUPA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

DOPI GRUPA pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio alibay.ba aplikacije, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
DOPI GRUPA pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge alibay.ba aplikacije u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup alibay.ba aplikaciji te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

DOPI GRUPA nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje alibay.ba aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja alibay.ba aplikacije.
Korištenjem sadržaja alibay.ba aplikacije korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na alibay.ba aplikaciji, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software alibay.ba aplikacije zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver alibay.ba aplikacije, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja DOPI GRUPE.
Usluge alibay.ba aplikacije zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ove alibay.ba aplikacije, DOPI GRUPA pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi alibay.ba aplikaciju.
Korištenje usluga alibay.ba aplikacije odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje alibay.ba aplikacije od strane djece nije dozvoljena.Korištenje stranica alibay.ba servisa
Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s alibay.ba aplikacijom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je DOPI GRUPA ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.Registracija, korisnički račun
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge alibay.ba aplikacije, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje alibay.ba aplikacije za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, DOPI GRUPA zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.Obveze registriranih korisnika
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te JIB ( pravne osobe, dok JMB fizičke osobe navode prilikom prve narudžbe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga alibay.ba aplikacije.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Na vrh