Naše provizije

Na svaku narudžbu se plaća naknada odnosno provizija. Provizija je ono što "pokriva" eventualne probleme s proizvodom (neisporučen, oštećen proizvod ili sl.). Iznosi provizija ovise o samoj "težini" košarice, s toga vam donosimo tablicu iznosa provizija koja se plaćaju uz svaku narudžbu.
Cijene provizija se odnose na ukupnu cijenu u narudžbi, bez obzira koliko proizvoda naručili u jednoj narudžbi. Radi takvog povoljnog načina poslovanja, možete naručiti i šest do sedam proizvoda, a platiti samo 7,00 KM - najnižu cijenu provizije; što u konačnici čini samo 1,00 KM po proizvodu.
Uvijek predlažemo korisnicima da naruče više proizvoda u jednoj narudžbi jer će cijena provizije biti povoljnija od naručivanja proizvoda zasebno.


Tablica iznosa provizija
Narudžba od Narudžba do Cijena provizije
0 KM 24,00 KM 7,00 KM
24,01 KM 39,00 KM 10,00 KM
39,01 KM 52,00 KM 14,00 KM
52,01 KM 78,00 KM 17,00 KM
78,01 KM 105,00 KM 19,00 KM
105,01 KM 131,00 KM 22,00 KM
131,01 KM 144,00 KM 25,00 KM
144,01 KM 157,00 KM 28,00 KM
157,01 KM 176,00 KM 32,00 KM
176,01 KM 197,00 KM 36,00 KM
197,01 KM 213,00 KM 40,00 KM
213,01 KM 236,00 KM 44,00 KM
236,01 KM 263,00 KM 48,00 KM
263,01 KM 294,00 KM 52,00 KM
294,01 KM 328,00 KM 57,00 KM
328,01 KM 381,00 KM 63,00 KM
381,01 KM 473,00 KM 65,00 KM
473,01 KM 600,00 KM 69,00 KM
601,01 KM 852,00 KM 73,00 KM
852,01 KM 1.194,00 KM 77,00 KM
1.194,01 KM 1.563,00 KM 84,00 KM
1.563,01 KM 1.957,00 KM 92,00 KM
1.957,01 KM 2.394,00 KM 105,00 KM
2.394,01 KM 3.420,00 KM 131,00 KM
3.420,01 KM 4.473,00 KM 157,00 KM
4.473,01 KM 5.262,00 KM 184,00 KM
5.262,01 KM 6.578,00 KM 315,00 KM
6.578,01 KM neograničeno 345,00 KM

*u cijene narudžbe nisu uključeni eventualni troškovi carinjenja

*eventualne carinske troškove snosi korisnik

Na vrh